Published on :
Badania prowadzone na myszach wykazały, że wysoki poziom białka SIRT6 może wydłużać życie o średnio 30 proc. W przypadku ludzi oznaczałoby to, że osoba 90-letnia mogłaby dożyć 120 lat – informuje pismo „Nature Communications”.
Zaobserwowano, że transgeniczne myszy z wysokim poziomem białka SIRT6 żyły o 30 proc. dłużej niż grupa kontrolna. Dotyczyło to w jednakowym stopniu samic, jaki i samców. Co więcej, myszy te lepiej radziły sobie z wieloma chorobami podeszłego wieku, takimi jak nowotwory czy choroby krwi, a także wykazywały taki sam poziom aktywności co młode osobniki i nie były podatne na tzw. zespół słabości.
Następnie, w wyniku szeregu badań biochemicznych, naukowcom udało się rozpracować mechanizm odmładzającego działania SIRT6. Ustalono, że starsze zwierzęta tracą zdolność do generowania energii, gdy brak jej zewnętrznych źródeł. W przypadku myszy transgenicznych zdolność ta jednak utrzymywała się dzięki korzystaniu m.in. z procesu rozkładu tłuszczów i kwasu mlekowego. W ten sposób energia dostarczana była do mięśni i do mózgu.
Z wielu badań wynika, że zdrowe starzenie się w dużej mierze zależy od sposobu odżywiania się oraz metabolizmu. Biało SIRT6 sprzyja długowieczności, aktywując analogiczne procesy. Jeśli uda nam się ustalić, w jaki sposób aktywować te procesy u ludzi, będziemy mogli opracować metody sprzyjające długiemu zdrowemu życiu” – piszą autorzy.
Źródło: forsal.pl