Published on :

Co nowego w prawie? Pojawił się jednolity tekst ustawy o systemie oceny zgodności, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) oraz jednolity tekst ustawy o wyrobach budowlanych. Szczegóły i odnośniki do źródeł dostępne są tu:

Nowe akty prawne!