Published on :

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych (projekt P1 wydania 12 z 27.07.2021 r.) wraz z aktualizacją formularza FAB-30/FAP-21.

Główne zmiany będące powodem aktualizacji obejmują:

  • odstąpienie od zasady podawania w zakresie akredytacji zakresu pomiarowego dla metod znormalizowanych stosowanych w laboratorium bez ich modyfikacji;
  • uwzględnienie przy rozpatrywaniu ryzyka związanego z ocenami laboratoriów kontekstu związanego z brakiem podawania w zakresie akredytacji zakresu pomiarowego dla metod znormalizowanych.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 11.08.2021 r. na adres: [email protected] podając w temacie: DAB-07, projekt wyd. 12.

Projekt dokumentu dostępny jest na stronie PCA: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/projekt-dokumentu-dab-07,596.html 

Źródło: pca.gov.pl