Published on :

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w XXXVII Konferencji Toksykologów Sądowych pt. „Toksykologia sądowa w czasach pandemii”, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2021 r. W jej trakcie planujemy podyskutować na temat zmian obserwowanych w ostatnich miesiącach w opiniowaniu dla celów postępowań przygotowawczych i sądowych w zakresie toksykologii sądowej, w tym zmniejszającej się liczby spraw związanych z tzw. dopalaczami czy wzrostem liczby spraw dotyczących produktów konopnych i środków działających depresyjnie na OUN. Planujemy również omówić problemy związane z interpretacją uzyskiwanych wyników badań. Tradycyjnie możliwe będzie zaprezentowanie wyników badań z realizowanych projektów badawczych oraz ciekawych, nietypowych przypadków z praktyki opiniodawczej. 

W roku bieżącym, z uwagi na sytuację epidemiczną, konferencja odbywać się będzie w trybie hybrydowym. Miejscem konferencji będzie Zakopane, ale przewidujemy również możliwość uczestnictwa w trybie zdalnym.

Strona konferencji

Źródło: www.gov.pl