Published on :

Gdy przedstawiane jest stwierdzenie zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem, laboratorium powinno udokumentować przyjętą zasadę podejmowania decyzji, biorąc pod uwagę poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą (takiego jak błędna akceptacja i błędne odrzucenie oraz założenia statystyczne) i zastosować zasadę podejmowania decyzji. Z kolei gdy są przedstawiane opinie i interpretacje, laboratorium powinno zapewnić, aby tylko personel upoważniony do wyrażania opinii i interpretacji wydawał odpowiednie oświadczenia. Laboratorium powinno udokumentować podstawy wydawania opinii i interpretacji. To tylko niektóre z licznych wymogów PN-EN ISO/IEC 17025. Nasze najbliższe wydarzenia pomogą Wam sprawnie poruszać się w tych wymogach oraz realizować je w praktyce. W końcówce tego roku nasi eksperci przygotowali szereg ważnych dla każdego laboratorium tematów. Będziemy dyskutować m.in. na takie tematy:

  • zarządzanie zakresem akredytacji,
  • zarządzanie wyposażeniem,
  • ograniczanie ilości dokumentów w laboratorium,
  • realizacja wymogów ISO 17025.

Sprawdź co więcej znajduje się w najważniejszym kalendarzu w laboratorium:

Kalendarz wydarzeń