Published on :
Przedstawianie stwierdzenia zgodności powinno zapewnić jasną identyfikację:
  • do których wyników to stwierdzenie się odnosi;
  • które specyfikacje, normy lub ich części są spełnione, a które nie;
  • zastosowanej zasady podejmowania decyzji (o ile nie jest ona właściwie określona we wskazanej specyfikacji lub normie).

Tematyka ta oraz pozostałe wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17025 będą przedmiotem dyskusji 14 grudnia, podczas spotkania, które poprowadzi Pan Ryszard Malesa. Zapraszamy do udziału:

WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – KOMPETENTNE LABORATORIUM