Published on :

Rok 1935 – zmarł Victor Grignard, francuski chemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (rok 1912). Odkrył związki metaloorganiczne, opracował metody ich otrzymywania, a także reakcje, w których biorą one udział. Od jego nazwiska pochodzą nazwy: związki Grignarda oraz reakcja Grignarda.