Published on :

Rok 1974 – w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku (pod Warszawą) uruchomiono reaktor „Maria”.  Od roku 1995 jest to jedyny działający polski reaktor jądrowy o mocy cieplnej 30 MW. Do jego głównych zadań należą:

  • wytwarzanie izotopów promieniotwórczych, wykorzystywanych w medycynie,
  • modyfikacja materiałów poprzez napromieniowywanie,
  • badania na wiązkach neutronów,
  • badania radiochemiczne z użyciem wypalonych prętów paliwowych,
  • terapia neutronowa.