Published on :

W realizacji inwestycji budowlanych kluczowym elementem jest jakość stosowanych produktów i materiałów. Badania laboratoryjne dostarczają wyczerpujących informacji w tym zakresie, służą także ocenie stanu konstrukcji budowlanych. Skomplikowane procesy, od organizacji pracy, przez badania, po przygotowanie wyników dla odbiorców można usprawnić dzięki nowoczesnym systemom zarządzania laboratoriami.

Oszczędność czasu, przyspieszenie obsługi klientów, generowania raportów czy dostępu do wyników, a także poprawę obiegu informacji, uporządkowanie danych czy sprawny nadzór nad obiegiem próbek od pobierania do sprawozdania, oferuje LabMaster.pl – nowoczesny system klasy LIMS (ang. Laboratory Information Management System) do zarządzania laboratorium badawczym. Zapewnia on szeroki wachlarz możliwości obejmujących obsługę klientów, procesy zarządzania i procesy badawcze prowadzone we współczesnych laboratoriach.

Z myślą o laboratoriach budowlanych w LabMaster LIMS wprowadzono dedykowane im funkcje. Są to możliwości rejestracji i przeliczania wyników badań materiałów budowlanych, rejestrowania próbek i pomiarów terenowych przy użyciu aplikacji mobilnej czy etykietowania próbek w terenie za pomocą kodów kreskowych. Użytkownicy mogą też skorzystać z rozbudowanego procesu elektronicznego obiegu próbki na każdym etapie realizacji zlecenia.

LabMaster gwarantuje pełną obsługę badań oraz generowanie sprawozdań z badań budowlanych zgodnych z normami budowlanymi – są to m.in. badania wytrzymałości betonu, identyczności betonu, przepuszczalności wody przez beton, mrozoodporności i nasiąkliwości betonu, wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem, a także badania kruszyw i mas bitumicznych.

System wspomaga także obsługę badań polowych w terenie, takich jak np. badania stopnia zagęszczenia gruntu sondą lekką DPL, wskaźnika zagęszczenia gruntu metodą wciskanego cylindra czy modułu sprężystości podłoża płytą dynamiczną.

W ramach obsługi badań betonów specjalnie dla wytwórni betonu opracowano funkcje oceny zgodności, planowania badań i tworzenia harmonogramu pobierania próbek.

LabMaster zawiera dedykowane funkcje wspomagające realizację badań materiałów budowlanych w laboratorium, umożliwia też klientom dostęp do dokumentacji badań w formie elektronicznej poprzez panel klienta WWW.

LabMaster LIMS jest zgodny z aktualnymi wymogami norm badawczych oraz normy PN-EN ISO/IEC 17025, a rozwijany zgodnie z potrzebami klientów.

Firma LabMaster.pl zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych chęcią przyspieszenia obsługi klienta, podniesienia jakości usług, wprowadzenia innowacji oraz optymalizacji procesów i kosztów w zarządzaniu laboratorium.

Źródło: materiały LabMaster