Published on :

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17025 oraz dokumentu Polskiego Centrum Akredytacji DA-06, certyfikowane wartości przypisane CRM są uznawane jako posiadające potwierdzoną spójność pomiarową, gdy są wyprodukowane m.in. przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji.

 Jednym z akredytowanych producentów materiałów odniesienia jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.  (nr akredytacji RM 001).

Certyfikowane materiały odniesienia zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 17034:2017-03.

Katalog materiałów odniesienia wraz z certyfikatami jest dostępny na stronie internetowej
CLP-B Sp. z o.o.: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/materialy-odniesienia/

Zakres akredytacji RM 001 jest udostępniony na stronie internetowej firmy CLP-B Sp. z o.o.
w zakładce Systemy zarządzania

Zamówienia można  składać poprzez sklep internetowy—Certyfikowane materiały odniesienia— Platforma B2B.

Kontakt telefoniczny: 668 535 619 lub 696 060 660

Kontakt mailowy: [email protected]

Źródło: CLP-B Sp. z o.o.