Published on :

W związku z zapytaniami zainteresowanych stron Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że Komisja Europejska prowadzi otwarte konsultacje społeczne odnośnie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności  w następującym zakresie:

  • znakowanie wartością odżywczą z przodu opakowania (tzw. FOPNL – Front of Pack Nutrition Labelling) oraz profile żywieniowe;
  • znakowanie krajem/miejscem pochodzenia;
  • oznaczanie datą minimalnej trwałości/przydatności do spożycia;
  • znakowanie napojów alkoholowych (wykaz składników i wartość odżywcza).

Link do konsultacji oraz niezbędne informacje dotyczące kwestionariusza znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Konsultacje prowadzone są we wszystkich językach Unii Europejskiej i mają na celu zebranie opinii ogółu społeczeństwa i zainteresowanych stron. Każdy interesariusz ma prawo przedstawić swoją opinię dotyczącą ww. obszarów. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości i podzielenia się doświadczeniami/ opiniami w zakresie etykietowania żywności.

Konsultacje trwają do 7 marca 2022 r.

Źródło: gov.pl