Published on :

Wybierając badania biegłości należy korzystać z kompetentnych organizatorów. Dzięki temu nie tylko spełniamy wymogi normy ISO 17025 czy jednostki akredytującej, ale również mamy gwarancję, że wysiłek (intelektualny, fizyczny i finansowy) jaki włożymy w udział w badaniach biegłości nie zostanie zmarnowany. Najlepszym dowodem kompetencji organizatora badań biegłości jest certyfikat akredytacji potwierdzający wdrożony system zarządzania zgodny z normą ISO 17043. To właśnie od takich jednostek laboratoria powinny rozpocząć poszukiwania właściwych dla siebie programów PT.

 Jednym z nielicznych akredytowanych organizatorów badań biegłości jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST (nr akredytacji PT 003). Poniżej przedstawiamy aktualną ofertę.

 

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 003

Program: PALIWA STAŁE PS/PT

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych biomasy:

 • Runda 103(B)PS (próbka laboratoryjna < 1,0 mm; próbka do oznaczania wilgoci całkowitej < 31,5 mm): zgłoszenia do 18 marca 2022 r., raport – 13 maja 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

 • Runda 104(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna < 3,0 mm): zgłoszenia do 29 kwietnia 2022 r., raport – 17 czerwca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

 • Runda 105(Wk.1)PS (próbka analityczna < 0,2 mm): zgłoszenia do 26 sierpnia 2022 r., raport – 14 października 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

 • Runda 106(Wk.3)PS (próbka analityczna 0,2 S): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport – 10 listopada 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

 • Runda 107(K.1)PS (próbka analityczna 0,212 mm): zgłoszenia do 14 października 2022 r., raport – 2 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

 • Runda 108(K.2)PS (próbka o uziarnieniu 19,0-22,4 mm): zgłoszenia do 14 października 2022 r., raport – 2 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

 • Runda 109(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna < 3,0 mm): zgłoszenia do 10 listopada 2022 r., raport – 27 grudnia 2022 r.

Program: ŚRODOWISKO ŚR/PT

Badania biegłości z zakresu oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu środowiska pracy:

 • Runda 66(WWA.2)ŚR (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne): zgłoszenia do 25 lutego 2022 r., raport – 15 kwietnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia metali w środowisku pracy:

 • Runda 67(M.2)ŚR (metale na filtrach): zgłoszenia do 25 marca 2022 r., raport – 20 maja 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania związków organicznych w środowisku pracy:

 • Runda 68(Zo.2)ŚR (związki organiczne): zgłoszenia do 29 kwietnia 2022 r., raport – 24 czerwca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszaniny gazowej:

 • Runda 69(G.5)ŚR (próbki gazu kopalnianego; mieszanina gazowa – certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport – 12 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

 • Runda 70(G.1)ŚR (gaz ziemny; mieszanina gazowa – certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport – 12 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

 • Runda 71(G.4)ŚR (siarkowodór i związki siarki; mieszanina gazowa – certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport – 12 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

 • Runda 72(G.2)ŚR (biogaz; mieszanina gazowa – certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport – 12 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania tlenków węgla i tlenków azotu za pomocą urządzeń szybkiego odczytu:

 • Runda 73(P)ŚR (powietrze): zgłoszenia do 28 października 2022 r., raport – 30 listopada 2022 r.

Program: ODPADY OD/PT

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:

 • Runda 26(Opt.1)OD (próbka analityczna odpadu paleniskowego o wielkości ziaren poniżej 0,2 mm; prognozowany kod odpadu: 10 01 01): zgłoszenia do 11 marca 2022 r., raport – 29 kwietnia 2022 r.
 • Runda 27(Pa.1)OD (próbka paliwa alternatywnego o uziarnieniu < 1,0 mm; próbka do oznaczania wilgoci całkowitej o uziarnieniu < 30 mm; kod odpadu: 19 12 10, w tym: 03 01 01, 03 01 05; 03 03 01): zgłoszenia do 27 maja 2022 r., raport – 29 lipca 2022 r.
 • Runda 28(Os.1)OD (próbka odpadu o wielkości ziaren poniżej 1 mm, prognozowany kod odpadu: 19 08 05) : zgłoszenia do 15 kwietnia 2022 r., raport – 22 lipca 2022 r.
 • Runda 29(Os.2)OD (próbka odpadu o wielkości ziaren poniżej 1 mm, prognozowany kod odpadu: 19 08 05) : zgłoszenia do 15 kwietnia 2022 r., raport – 22 lipca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania podatności odpadów na wymywanie:

 • Runda 30(W.1)OD (próbka do badania wymywania o wielkości ziarna < 10 mm; (z grupy odpadów o kodzie: 17 05 04): zgłoszenia do 8 kwietnia 2022 r., raport – 30 września 2022 r.

Program: POBIERANIE PRÓBEK PP/PT

Badania biegłości z zakresu pobierania wód powierzchniowych – rzeki i strumienie:

 • Runda 31(Wr)PP (próbka jednorazowa pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 27 maja 2022 r., raport – 18 lipca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania ręcznego wód powierzchniowych – jeziora naturalne i sztuczne zbiorniki zaporowe:

 • Runda 32(Wj)PP (próbka jednorazowa pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 27 maja 2022 r., raport – 18 lipca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania ręcznego wody do spożycia:

 • Runda 33(Ws)PP (próbka laboratoryjna pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 1 lipca 2022 r., raport – 19 sierpnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego:

 • Runda 34(Wk)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 7 października 2022 r., raport – 18 listopada 2022 r.

Organizator badań biegłości utrzymuje zakres, który jest kombinacją zakresu stałego i zakresu elastycznego.

Organizator badań biegłości ma możliwość reagowania np. na potrzeby Klientów/Uczestników poprzez modyfikowanie lub włączanie dodatkowych działań w ramach określonych granic zakresu elastycznego

Organizator PT akredytowany w zakresie elastycznym ma możliwość w określonych w zakresie akredytacji granicach (bez wcześniejszego informowania PCA):

– dodawania obiektów badań biegłości, w ramach grupy obiektów,

– dodawania wielkości mierzonych lub właściwości w ramach obiektów/grupy obiektów badań biegłości.

Zakres akredytacji PT 003 i Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu akredytacji PT 003 jest udostępniona na stronie internetowej firmy CLP-B Sp. z o.o. w zakładce Systemy zarządzania

Pełna treść programów oraz szczegółowy harmonogram realizacji rund są dostępne na stronie internetowej organizatora: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/

Kontakt telefoniczny: 668 535 619 lub 696 060 660

Kontakt mailowy: [email protected]