Published on :

Akredytacja w zakresach elastycznych: znowelizowany został załącznik do dokumentu PCA DA-10. Szczegóły dostępne są na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/da-10,636.html