Published on :

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST jako akredytowany organizator badań biegłości zaprasza do udziału w programach: Paliwa Stałe PS/PT, Odpady OD/PT, Środowisko ŚR/PT, Pobieranie próbek PP/PT.

 Najbliższe rundy badań biegłości:

Program Odpady OD/PT – runda 27(Pa.1)OD – obiekt Pa.1-A – próbka odpadów o kodzie 19 12 10 i wielkości ziaren poniżej 1,0 mm – oznaczanie właściwości fizykochemicznych odpadów palnych

Program Odpady OD/PT – runda 27(Pa.1)OD – obiekt Pa.1-B – próbka odpadów o kodzie 19 12 10 i wielkości ziaren poniżej 30 mm – oznaczanie wilgoci całkowitej

Terminy realizacji:

 • zgłaszanie udziału do 27 maja 2022 r.
 • wysyłka obiektów badań od 24 czerwca 2022 r.
 • realizacja badań przez uczestników do 15 lipca 2022 r.
 • opracowanie raportu z badań biegłości do 29 lipca 2022 r.

Program Odpady OD/PT – runda 30(W.1)OD – próbka odpadów o kodzie 17 05 04 i wielkości ziarna poniżej 10 mm – badanie wymywania

Terminy realizacji:

 • zgłaszanie udziału do 27 maja 2022 r.
 • wysyłka obiektów badań od 26 sierpnia 2022 r.
 • realizacja badań przez uczestników do 16 września 2022 r.
 • opracowanie raportu z badań biegłości do 30 września 2022 r.

Program Pobieranie próbek PP/PT – runda 31(Wr)PP – wody płynące – rzeki/strumienie

Program Pobieranie próbek PP/PT – runda 32(Wj)PP – wody powierzchniowe stojące – jeziora naturalne/sztuczne zbiorniki

Terminy realizacji: 

 • zgłaszanie udziału do 27 maja 2022 r.
 • realizacja badań od 13 do 17 czerwca 2022 r. (jeden wybrany dzień z podanego przedziału czasowego)
 • opracowanie raportu z badań biegłości do 18 lipca 2022 r.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. w zakładce Badania Biegłości.