Published on :

Krzywa kalibracyjna? Krzywa kalibracji? Prosta wzorcowania? Regresja liniowa, współczynnik korelacji, kalibracja… uporządkuj z nami tą tematykę. Na 6 czerwca mamy dla Was taki plan:

  1. Kalibracja i wzorcowanie
  2. Krzywa kalibracyjna i krzywa wzorcowania
  3. Kalibracja – ważny etap procedury analitycznej
  4. Budowanie krzywej
   1. zbieranie danych
   2. wyznaczanie parametrów charakteryzujących
   3. zakres roboczy
  5. Ocena jakości krzywej
  6. Czy krzywa zawsze musi być liniowa?
  7. Czy krzywa zawsze musi być przechodzić przez punkt zero?
  8. Bieżąca kontrola użyteczności krzywej

  Szczegóły dostępne są tu:

  Szkolenie 06.06.2022 r.