Published on :

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST jako akredytowany organizator badań biegłości zaprasza do udziału w programach: Paliwa Stałe PS/PT, Odpady OD/PT, Środowisko ŚR/PT, Pobieranie próbek PP/PT.

 Najbliższe rundy badań biegłości:

Program Pobieranie próbek PP/PT – runda 33(Ws)PP – obiekt Ws – woda do spożycia, pobierana z kurka czerpalnego

Terminy realizacji:

  • zgłaszanie udziału do 1 lipca 2022 r.
  • realizacja badań od 11 do 15 lipca 2022 r. (jeden wybrany dzień z podanego przedziału czasowego)
  • opracowanie raportu z badań biegłości do 19 sierpnia 2022 r.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. w zakładce Badania Biegłości.