Published on :

Produkcja materiałów odniesienia jest działalnością, która podlega akredytacji. W Polsce PCA wydało do tej pory sześć takich akredytacji (oznaczonych RM). Pierwszym akredytowanym podmiotem (RM 001) w naszym kraju było (i jest nadal) Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. Tu odnośnik do strony PCA: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/producenci-materialow-odniesienia/RM%20001,podmiot.html

Dlaczego akredytacja w zakresie produkcji materiałów odniesienia? Ponieważ producent materiałów odniesienia, podobnie jak laboratorium badawcze czy wzorcujące albo organizator badań biegłości musi mieć odpowiednie kompetencje. A kompetentne (akredytowane) laboratoria korzystają z kompetentnych (np. akredytowanych) dostawców. Kompetencje dostawców mają wpływ na ważność wyników. Fakt używania (lub nieużywania) przez laboratorium CRM-ów również.

Co na ten temat znajdziemy w ISO 17025?

 1. Kwalifikacja materiałów odniesienia do wyposażenia (punkt 6.4.1),
 2. Wymóg prowadzenia zapisów dot. materiałów odniesienia (punkt 6.4.13),
 3. Wymóg zapewnienia spójności pomiarowej m.in. przez certyfikowane materiały odniesienia (punkt 6.5.2),
 4. Wymóg korzystania z materiałów odniesienia w procesie potwierdzania ważności wyników (punkt 7.7.1).

CRM-y są z reguły kosztownymi materiałami więc ich użycie powinno być przemyślane i zaplanowane, gdyż może w istotny sposób wpływać na koszt wykonania badania.

Szczegółowo omawiamy to 9 września. Plan wygląda następująco:

 1. materiał odniesienia i certyfikowany materiał odniesienia – definicje
 2. parametry charakteryzujące materiał odniesienia
 3. produkcja materiałów odniesienia
 4. kryteria wyboru materiałów odniesienia
 5. PN-EN ISO 17034:2017-03 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia
 6. Materiały odniesienia w praktyce laboratoryjnej
 • zasady stosowania materiałów odniesienia
 • informacje zawarte w certyfikacie materiału odniesienia
 • stosowanie materiałów odniesienia w laboratorium
 • zachowanie spójności pomiarowej
 • wykorzystanie wartości odniesienia
 • wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02

Zgłoszenie udziału tu:

https://laboratoryjnie.pl/szkolenie-09-09-2022/

Krzysztof Wołowiec