Published on :

Uzyskanie akredytacji laboratorium wiąże się z koniecznością wdrożenia wymogów normy ISO 17025. Poza nimi, laboratoria są również zobligowane do spełnienia wymogów wynikających z szeregu dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji. 23 września zaplanowane mamy spotkanie omawiające podstawowe dokumenty PCA. Harmonogram tego wydarzenia wygląda następująco:

  1. Struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02
  2. Wymagania związane z zasobami w laboratorium
  3. Wymagania związane z procesami w laboratorium
  4. Dokument DA-08. Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu
  5. Dokument DA-05. Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości
  6. Dokument DA-06. Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów
  7. Dokument DA-02. Zasady stosowania symboli akredytacji PCA
  8. Dokument DA-10. Akredytacja w zakresach elastycznych
  9. Obszary regulowane prawnie

Zapraszamy do udziału. Szczegółowe informacje dostępne są tu:

Szkolenie 23.09.2022 r.