Published on :

Przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej działa Zespół do spraw Suplementów Diety. Kontynuuje on rozpoczęte w 2021 r. prace odnośnie uzupełnienia listy substancji i surowców roślinnych, które nie powinny być stosowane do produkcji suplementów diety. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Niedozwolone substancje

W trakcie ostatniego posiedzenia posiedzenia zespół przeanalizował cztery kolejne substancje/grupy substancji, które uznał za niedozwolone do stosowania w suplementach diety (Uchwała nr 3/2022):

  • Ewodiamina,
  • Grupa selektywnych modulatorów receptora androgenowego (SARMs),
  • Higenamina,
  • Hordenina.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2021/468 z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gatunków roślin zawierających pochodne hydroksyantracenu oraz zmianami warunków stosowania preparatów z liści gatunków Aloe zawierających pochodne hydroksyantracenu, Zespół do spraw Suplementów Diety uchylił uchwałę nr 2/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej stosowania preparatów z liści aloesu (ekstraktów, soku i żelu) jako składników suplementów diety (Uchwała nr 4/2022).

Z aktualnymi Uchwałami Zespołu do spraw Suplementów Diety można zapoznać się na stronie Zespołu.

Źródło: gov.pl