Published on :

1 stycznia 1819 roku wprowadzono tzw. „Miary nowopolskie” – system miar Królestwa Polskiego, który wywodził się  ze stosowanych wcześniej miar staropolskich i miar wrocławskich. System oficjalnie stosowany był do roku 1849, kiedy zastąpiły go miary rosyjskie.