Published on :

W roku 1868 na północny wschód od Pułtuska spadł deszcz meteorytowy będący pozostałością ciała niebieskiego, które rozpadło się w ziemskiej atmosferze (Meteoryt Pułtusk). Spadek widziano w całej ówczesnej Polsce aż po Lwów, a także we Wrocławiu i Królewcu i opisywany jest jako najliczniejszy deszcz meteorytów kamiennych na świecie.