Published on :

Organizatorem badań biegłości jest Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, działający w strukturach Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o.

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST rozpoczął działalność opierającą się na prowadzeniu badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych w 2004 roku. Organizator ma wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami zawartymi w normie PN EN ISO/IEC 17043:2011. Potwierdzeniem kompetencji organizatora jest otrzymany w 2010 roku certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – PT 003.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznych rundach badań biegłości do zapoznania się z akredytowanymi programami badań biegłości:

Paliwa Stałe – PS/PT, Odpady – OD/PT, Środowisko – ŚR/PT, Pobieranie próbek – PP/PT.

Organizator posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – PT 003 oraz wieloletnie doświadczenie w organizacji badań biegłości.

Programy Badań Biegłości wraz z harmonogramami ich realizacji znajdą Państwo na stronie internetowej CLP-B Sp. z o.o. w zakładce:

https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/badania-bieglosci