Published on :

Rok 1970: Japonia umieściła na orbicie okołoziemskiej swego pierwszego sztucznego satelitę Ohsumi. Ładunek naukowy statku stanowiły: sonda Langmuira, miernik temperatury elektronów, miernik gęstości elektronów, miernik szumu promieniowania radiowego Słońca, liczniki energetycznych cząstek naładowanych.