Published on :

W roku 1982 Sejm PRL przyjął ustawę powołującą Państwową Agencję Atomistyki. PAA jest urzędem zapewniającym obsługę Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, będącego centralnym organem administracji rządowej w Polsce do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.