Published on :

W roku 1857 Francuz Édouard-Léon Scott de Martinville opatentował fonautograf – najstarsze znane urządzenie do zapisu dźwięku. Zapisywał on wizualnie dźwięk, ale nie mógł go odtwarzać. Nagrane przez fonautograf dźwięki zostały odtworzone w 2008 roku technikami komputerowymi.