Published on :

Konferencja „Skuteczne zarządzanie laboratorium” zaczyna się 10 kwietnia. Trzydniowe wydarzenie odbędzie się w Hotelu Binkowski w Kielcach. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram.

Dzień I, 10 kwietnia 2024 r. LabSummit – wyzwania
13:00 –  14:00 Rejestracja uczestników  
14:00 – 14:15 Przywitanie uczestników  
14:15 – 16:30 Panel dyskusyjny „LabSummit – wpółczesne wyzwania laboratoriów”  
  Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar Andrzej Hantz, Główny Urząd Miar
  Nie tylko odpady, czyli ekologia w laboratorium Dr inż. Monika Partyka, i2 Analytical
  Lean management jako koncepcja zarządzania laboratorium badawczym Alina Marcinkowska, GBA Polska
  Spójność i niepewność pomiarowa Andrzej Klimowicz, PGNiG, ORLEN S.A.
  Prezentacja firmy – Air Products Sp. z o. o.  
19:00 Uroczysta kolacja  
Dzień II, 11 kwietnia 2024 r. Zarządzanie
9:00 – 9:40 Czy tylko ISO 17025? Inne narzędzia w skutecznym budowaniu jakości i efektywności laboratorium Dr inż. Monika Partyka, i2 Analytical
9:40 – 10:20 Trudne sytuacje w zarządzaniu laboratorium – wybrane zagadnienia personalne i finansowe Dr Tadeusz Gorewoda, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
10:20 – 10:35 Prezentacja firmy – PGNIG  
10:35 – 11:15 Droga do doskonałości – metoda LEAN w laboratorium Justyna Król, Eurofins OBiKŚ Polska
11:15 – 11:45 Przerwa kawowa  
11:45 – 12:25 Wiarygodny wynik „na wczoraj” czyli zarządzanie laboratorium chemicznym w czasie Odragate 2022 Prof. Piotr Jedziniak, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
12:25 – 12:40 Prezentacja firmy – EGM S.A. Centrum Badawczo-Rozwojowe  
12:40 – 13:20 Skuteczne zarządzanie wyposażeniem pomiarowym Andrzej Hantz, Główny Urząd Miar
13:20 – 14:50 Przerwa obiadowa  
14:50 – 15:05 Prezentacja firmy – FOSS Polska  
15:05 – 15:45 Prawa i obowiązki BHP w laboratorium Dr inż. Jolanta Niedźwiecka
15:45 – 16:25 Jak zintegrować wymagania ISO 17025 i Dobrej Praktyki Wytwarzania w badaniach kontroli jakości leków? Elżbieta Bętkowska, J.S. Hamilton Sp. z o.o.
18:30 Kolacja grillowa  
Dzień III, 12 kwietnia 2024 r. Finanse
9:00 – 9:45 Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania i rozwój laboratorium w ramach funduszy zewnętrznych na przykładzie własnych sukcesów dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK
9:45 – 10:00 Prezentacja firmy – Podkarpackie Centrum Innowacji  
10:00 – 10:30 Przerwa kawowa  
10:30– 11:15 Możliwości pozyskiwania środków na projekty B+R. Dostępne programy dr inż. Andrzej Kaźmierczak, Główny Urząd Miar
11:15 – 11:45 Podsumowanie i zakończenie  
11:45 Obiad  
13:00 – 16:00 Zwiedzanie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar  

Szczegóły konferencji dostępne są tu:

https://konferencja.laboratoryjnie.pl/