Published on :

Wymogi normy ISO 17025 obligują laboratoria do wdrożenia procedury w przypadku gdy jakikolwiek aspekt laboratoryjnej działalności nie jest zgodny z obowiązującym w laboratorium systemem zarządzania lub z ustaleniami z klientem.

Zarządzanie pracami niezgodnymi z wymaganiami będzie tematem naszego szkolenia 23 maja.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do Zarządzania Jakością.
  2. Identyfikacja odstępstw i prac niezgodnych z wymaganiami.
  3. Dokumentacja i raportowanie odstępstw i prac niezgodnych z wymaganiami.
  4. Działania korygujące/ doskonalące.
  5. Narzędzie oceny skuteczności działań podjętych w ramach  identyfikacji odstępstw i prac niezgodnych z wymaganiami.
  6. Przykłady odstępstw, prac niezgodnych z wymaganiami oraz działań korygujących.

Wykładowca:

mgr Justyna Król – specjalista z zakresu ochrony  środowiska z ponad 20-letnim doświadczeniem branżowym obejmującym każdy element realizowanej działalności od  pobierania próbek, ich wstępnego przygotowania oraz badań po wydawanie opinii/ interpretacji oraz opracowywanie danych; z wykształcenia chemik analityk; obecnie  Project Manager – IT and Quality Solutions w Laboratorium środowiskowym systematycznie poszerzający swoją wiedzę i doskonalący posiadane umiejętności (Lean Management/ Qualit Management).
Szczegółowe informacje: