Published on :

Komisja Europejska prowadzi prace w celu zebrania kluczowych informacji i zapewnienia należytego odzwierciedlenia interesu publicznego w opracowywaniu przyszłych przepisów Unii Europejskiej dotyczących kontroli i monitorowania prekursorów narkotykowych.

W związku z tym Komisja Europejska uruchomiła dwie inicjatywy:

1. Konsultacje społeczne w sprawie rewizji przepisów

Celem tej inicjatywy jest ograniczenie dostępności prekursorów narkotykowych do nielegalnego wytwarzania narkotyków poprzez zapobieganie nielegalnemu pozyskiwaniu prekursorów narkotykowych i handlu nimi, zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie, że handel zewnętrzny odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

Dla kogo?

W konsultacjach moga wziąć udział wszytskie zainteresowane strony: właściwe organy krajowe, przedsiębiorstwa w przemyśle chemicznym/łańcuchu dostaw, takie jak producenci, wytwórcy, dystrybutorzy, hurtownicy, użytkownicy, pośrednicy celni, internetowe platformy handlowe i sprzedawcy detaliczni, środowisko akademickie i organizacje pozarządowe oraz opinia publiczna.

Do kiedy?

10 lipca 2024 r.

Link do strony konsultacji społecznych:Drug precursors – EU legislation

2. Ankieta skierowana do podmiotów gospodarczych

Celem ankiety jest zebranie informacji od podmiotów gospodarczych na temat funkcjonowania unijnych przepisów dotyczących prekursorów narkotykowych i możliwych opcji ich zmiany w tym oszacowanie kosztów obecnego systemu i możliwe skutki rozważanych zmian.

Do kiedy?

24 maja 2024 r.

Ankieta dostępna na dedykowanej stronie internetowej:  Survey of Economic Operators on the Revision of the EU Drug Precursors Regulation

Źródło: gov.pl

foto: freepik.com