Zapraszamy do naszej Akademii Profesjonalisty w ramach, której udostępniamy specjalistyczne kursy dotyczące działalności laboratoryjnej. Kursy mają postać szeregu zajęć prowadzonych przez ekspertów a ukończenie Akademii potwierdzone jest dyplomem.

 

 

Edycja 4 ( 2023) – Nabór otwarty 

Edycja 1    |   Edycja 2   |   Edycja 3