WALIDACJA METODY ANALITYCZNEJ W ASPEKCIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA [ONLINE]

Termin szkolenia: 19 listopada 2020 r. 9:00 – 14:30

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (5,5 godziny)

Cena szkolenia:  350 zł netto

Zakres szkolenia:
Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z walidacją metod badawczych, planowaniem procesu walidacji i elementami szacowania niepewności oraz praktycznym wykorzystaniem tej tematyki w laboratorium analitycznym.
W trakcie spotkania w formule on-line Uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań, oraz poddawania dyskusji przypadków z własnego doświadczenia. Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie certyfikatem.

Na tym szkoleniu dowiesz się:

 • czym jest walidacja i jak określić cechy charakterystyczne metody badawczej,
 • kiedy należy przeprowadzić walidację metody,
 • kto i w jaki sposób powinien opracować plan walidacji,
 • jak w praktyce przeprowadzić i udokumentować walidację.

Poza tym:

 • poznasz „z życia wzięte” przykłady,
 • dostaniesz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Harmonogram szkolenia:

 1. Przywitanie Uczestników.
 2. Systemy nadzoru i bezpieczeństwa, wytyczne prawne dotyczące bezpieczeństwa i jakości produktów.
 3. Definicje dobrych praktyk.
 4. Problematyka walidacji w badaniach laboratoryjnych
 5. Etapy walidacji
 6. Ocena procesu walidacyjnego

Wykładowca:
dr inż. Monika Partyka – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.

Cena szkolenia obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, udział w dyskusji.

Użytkownik musi zapewnić:
Urządzenie (komputer, laptop, tablet, smartfon) z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach. Pełne wsparcie techniczne dot. szkolenia zawarte jest w cenie.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu zgłoszenia elektronicznym: Formularz elektroniczny poniżej (rekomendowane)
 • przesłanie skanu formularza zgłoszenia na adres: [email protected]

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:
W przypadku rezygnacji z udziału prosimy o kontakt na adres: [email protected]

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem szkolenia zastrzegamy sobie możliwość naliczenia 100% kosztów udziału. Dopuszczamy możliwość bezpłatnej zmiany uczestnika w dowolnym terminie. Więcej szczegółów dostępnych jest w Regulaminie szkoleń.

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:
Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

W skrócie:

Kiedy: 19 listopada 2020, 9:00 – 14:30

Forma: Szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

Cena: 350zł

Jak sie zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online poniżej lub formularz papierowy

Organizator: Laboratoryjnie.pl

Kontakt z organizatorem: e-mail: [email protected], nr tel.: 500 074 479

 

 

Formularz online:

Nie znaleziono żadnych pól.