WERYFIKACJA METOD MIKROBIOLOGICZNYCH W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM W OPARCIU O NORMATYWNY DOKUMENT ISO 16140-3:2021-01

Termin szkolenia: 19 października 2023 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (6-7 godz.) 

Cena szkolenia:  370 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami normy ISO 16140-3:2021-01. Zostaną omówione założenia procesu weryfikacji metod mikrobiologicznych wraz z przedstawieniem praktycznego sposobu obliczenia cech charakterystycznych metody.

Harmonogram szkolenia: 19 października, godz. 9:00 – 15:00

  1. Omówienie podstawowych założeń procesu weryfikacji metod mikrobiologicznych.
  2. Określenie zakresu weryfikacji dla metod jakościowych i ilościowych na praktycznych przykładach;
  3. Omówienie pojęć weryfikacja produktu i weryfikacja wdrożenia, zasady wyboru matryc podlegających procesowi weryfikacji – studium przypadku;
  4. Omówienie warunków eksperymentów laboratoryjnych – liczba obowiązkowych powtórzeń, rodzaje próbek, wymagana liczba kolonii na płytkach;
  5. Praktyczna prezentacja sposobu obliczenia cech charakterystycznych metody – obliczenia z wykorzystaniem przygotowanych arkuszy kalkulacyjnych;
  6. Zasady oceny uzyskanych wyników, kryteria oceny – ocena wyników w odniesieniu do danych walidacyjnych oraz własnych kryteriów;

Wykładowca:

dr Joanna Królasik – Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych, wody i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

  • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, dyskusji, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 19 października 2023, 09:00 – 15:00

Forma: szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 370 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl


Uwaga! To szkolenie może być dedykowany tylko Twojej firmie, jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem zamkniętym napisz do nas!


 

Formularz online: