ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W ŚWIETLE WYMAGAŃ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Termin szkolenia: 17 kwietnia 2021 r. 10:00 – 13:00

Miejsce szkolenia: webinar on-line (3 godziny) 

Cena szkolenia:  200zł netto

Zakres szkolenia:
Podczas szkolenia omówiony zostanie proces zarzadzania kompetencjami personelu w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak: odpowiedzialność kierownictwa, wymagania, kwalifikacje i kompetencje personelu.

 

Harmonogram:

  1. Laboratorium – organizacja, struktura i zadania
  2. Odpowiedzialność kierownictwa
  3. Wymagania, kwalifikacje i kompetencje
  4. Hierarchia i komunikacja
  5. Zarządzanie poprzez cele i ocena pracy

Wykładowca:
dr inż. Monika Partyka – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.

Cena szkolenia obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, udział w dyskusji.

Użytkownik musi zapewnić:
Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

  • zgłoszenie na formularzu zgłoszenia elektronicznym: Formularz elektroniczny poniżej

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:
Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.
Kamila – tel.: 606 621 117
Krzysztof – tel.: 500 074 479
obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 17 kwietnia 2021, 10:00 – 13:00

Forma: Webinar online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

Cena: 200 zł netto

Jak sie zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 

Formularz online: