ZARZĄDZANIE ZAPYTANIAMI, OFERTAMI I UMOWAMI W ŚWIETLE WYMAGAŃ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Termin szkolenia: 06 listopada 2021 r. 10:30 – 13:30

Miejsce szkolenia: webinar on-line (3 godziny) 

Cena szkolenia:  200 zł netto

Zakres szkolenia:
Podczas szkolenia omówiony zostanie proces zarzadzania zapytaniami, ofertami i umowami w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak: poufność, bezstronność, reklamacje i skargi oraz omówiona zostanie procedura postępowania w kontaktach z Klientem.
Harmonogram:

  1. Poufność i bezstronność
  2. Procedura postępowania w kontaktach z Klientem
  3. Zapytanie, oferta i umowa na badania
  4. Procedura postępowania w kontaktach z dostawcami zewnętrznymi
  5. Specyfikacja zamówienia i kryteria oceny dostawców
  6. Reklamacje i skargi

Wykładowca:
dr inż. Monika Partyka – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.

Cena szkolenia obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, udział w dyskusji.

Użytkownik musi zapewnić:
Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu zgłoszenia elektronicznym: Formularz elektroniczny poniżej

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:
Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.
Kamila – tel.: 888 090 678
Krzysztof – tel.: 500 074 479
obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 06 listopada 2021, 10:30 – 13:30

Forma: Webinar online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

Cena: 200 zł netto

Jak sie zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 

Formularz online:

Nie znaleziono żadnych pól.