ZMIANY W FUNKCJONOWANIU EU ETS PO 1 STYCZNIA 2021 [ONLINE]

Termin szkolenia: 14 grudnia 2020 r. 9:00 – 14:30

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (5,5 godziny)

Cena szkolenia:  450 zł netto

Rejestracja zamknięta

 

Zakres szkolenia:
Szkolenie obejmuje omówienie zmian prawnych, które czekają prowadzących instalację w IV etapie EU ETS, w szczególności nowy mechanizm korekty przydziału uprawnień do emisji oraz nowe zasady monitorowania i raportowania.
Szkolenie kierowane jest do specjalistów ochrony środowiska odpowiedzialnych za monitorowania
i raportowanie emisji gazów cieplarnianych.

Na tym szkoleniu dowiesz się jak:

 • przydzielane będą uprawnienia do emisji w IV etapie,
 • przygotować się na nowe obowiązki sprawozdawcze,
 • korygowane będą przydziały uprawnień,
 • prawidłowo przygotować plan metodyki monitorowania,
 • dlaczego kody PRODCOM są ważne w kontekście przydziału uprawnień,
 • ile czasu trwać będzie weryfikacja i jakie zakres obejmie.

Poza tym:

 • dostaniesz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Wykładowca:
mgr inż. Bartosz Biegaj – specjalista z zakresu ochrony środowiska, audytor wiodący EU ETS, szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej specjalizującej się w obszarze EU ETS. Posiada bogate doświadczenie, zarówno po stronie prowadzącego instalację jak i audytorskiej, co pozwala szerzej spojrzeć na kluczowe zagadnienia monitorowania emisji gazów cieplarnianych.

 

Harmonogram szkolenia:

  1. Przywitanie Uczestników
  2. Podstawa prawna, omówienie nowych aktów prawnych
  3. Cykl EU ETS – terminarz prowadzącego instalację
  4. Granice instalacji, a granice podinstalacji
  5. Zasady przydziału uprawnień, definicje: HAL, CLEF, LF, CSCF
  6. Plan metodyki monitorowania
  7. Nadzór nad układami pomiarowymi
  8. System kontroli wewnętrznej wg FAR
  9. Ocena ryzyka
  10. Przegląd kodów PRODCOM i ocena adekwatności planu metodyki monitorowania
  11. Nowy zakres weryfikacji
  12. Dyskusja

Cena szkolenia obejmuje:
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenie z uczestnictwa, udział w dyskusji.

Użytkownik musi zapewnić:
Urządzenie (komputer, laptop, tablet, smartfon) z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach. Pełne wsparcie techniczne dot. szkolenia zawarte jest w cenie.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

Rejestracja zamknięta

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:
W przypadku rezygnacji z udziału prosimy o kontakt na adres: [email protected]

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem szkolenia zastrzegamy sobie możliwość naliczenia 100% kosztów udziału. Dopuszczamy możliwość bezpłatnej zmiany uczestnika w dowolnym terminie. Więcej szczegółów dostępnych jest w Regulaminie szkoleń.

 

Płatność za szkolenie:
Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Do pobrania:

W skrócie:

Kiedy: 14 grudnia 2020, 9:00 – 14:30

Forma: Szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

Cena: 450zł

Jak sie zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online poniżej lub formularz papierowy

Organizator: Laboratoryjnie.pl

Kontakt z organizatorem: e-mail: [email protected], nr tel.: 500 074 479

 

 

Rejestracja zamknięta