Published on :

Na stronie Polskiego Centrum Akredytacji umieszczony został do zaopiniowania projekt dokumentu DA-07 – Polityka dotycząca akredytacji transgranicznej. Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia aktualnych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 Ocena zgodności – Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 10.04.2019 r.  na adres:
[email protected] podając w temacie: DA-07 projekt wyd. 3

Z projektem dokumentu można zapoznać się tu:

http://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/projekt-dokumentu-da-07,402.html