Published on :

Sekcja Ochrony Środowiska Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką laboratoryjną na spotkanie, które odbędzie się 13 czerwca w Centrum Konferencyjnym ROKO, w Warszawie, ul. Techników 30. Spotkanie będzie mieć charakter szkolenia zakończonego rozdaniem certyfikatów. Wśród prelegentów wystąpią m.in.:

  • Prof. dr hab. Sabina Żebrowska-Łucyk – Możliwości wykorzystania przez laboratoria wyników uzyskanych w programach badania biegłości.
  • Andrzej Hantz, Główny Urząd Miar – Czynności metrologiczne w zakresie wyposażenia pomiarowego. Redefinicja jednostki kilograma.
  • Michał Wyszomierski, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB – Pobieranie próbek ścieków – aspekty prawne, normatywy, praktyka.
  • Krzysztof Jędrzejczyk, Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. – Organizacja badań biegłości w praktyce.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej POLLAB-u:

http://pollab.pl/13.06.2019,r.,,Warszawa-,spotkanie,Sekcji,Ochrony,Srodowiska,452.html