Published on :

Lista „TOP 10” to opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny dokument zawierający informacje o najpopularniejszych substancjach psychoaktywnych, zidentyfikowanych w zabezpieczonych produktach, oferowanych na polskim rynku jako „nowe narkotyki”. Dane pochodzą z laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania badań, mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. Skład chemiczny tych substancji ulega ciągłej ewolucji, co stanowi wyzwanie dla Zespołu ds. oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych przy Ministrze Zdrowia. Zespół na bieżąco prowadzi prace w sprawach oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi oraz możliwości powodowania szkód społecznych, wynikających z używania substancji, co do których istnieje podejrzenie, że działają na ośrodkowy układ nerwowy.

Lista „TOP 10”: TOP-10-2018

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny