Published on :

Przychody grupy KGHM wyniosły 5,488 mld zł wobec 4,266 mld zł przed rokiem i wobec 5,286 mld zł oczekiwanych przez rynek.

Zysk netto grupy, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 552 mln zł wobec 439 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali tymczasem, że zysk netto wyniesie 451 mln zł.

Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź w pierwszym kwartale wyniósł 999 mln zł wobec 771 mln zł przed rokiem. Przychody spółki wyniosły 4,316 mld zł, a zysk netto sięgnął 695 mln zł.

Skorygowany zysk EBITDA Sierra Gorda w I kwartale – proporcjonalnie do 55 proc. udziałów, które posiada w spółce KGHM – wyniósł 218 mln zł wobec 163 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wyniosły 536 mln zł, a strata netto wyniosła 87 mln zł.

KGHM International – spółka zależna KGHM, właściciel m.in. kopalni Victoria i Ajax w Kanadzie oraz Robinson w USA – wypracował w pierwszym kwartale 170 mln zł skorygowanego zysku EBITDA wobec 168 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wyniosły 676 mln zł, a strata netto 123 mln zł.

Gotówkowy koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w pierwszym kwartale w KGHM Polska Miedź wynosił 1,76 USD/funt, w KGHM International 1,95 USD/funt, a w Sierra Gorda 1,34 USD/funt. Rok temu C1 wynosił odpowiednio: 1,83 USD/funt, 1,89 USD/funt i 1,43 USD/funt.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w I kwartale 535 mln zł wobec minus 11 mln zł rok wcześniej.

Na koniec pierwszego kwartału poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA wyniósł 1,8x wobec 1,6x w 2018 roku.

Źródło: www.bankier.pl