Published on :

Polskie Centrum Akredytacji wspólnie z Głównym Urzędem Miar, Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz Uniwersytetem Warszawskim zaprasza na pierwszą konferencję całkowicie poświęconą materiałom odniesienia. Konferencja odbędzie się 27 czerwca, w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa. Udział.

Producenci materiałów odniesienia oraz laboratoria badawcze i wzorcujące podczas spotkania poznają zagadnienia dotyczące:

  • warunków i zasad akredytacji producentów materiałów odniesienia w Polsce i na świecie
  • dokumentów normatywnych, związanych z produkcją i wykorzystaniem materiałów odniesienia
  • właściwych rozwiązań z zakresu zapewnienia spójności pomiarowej
  • praktycznego wykorzystania i badania materiałów odniesienia

Udział w konferencji jest bezpłatny. Program i dodatkowe informacje na stronie PCA:

https://www.pca.gov.pl/konferencja-rm2019/