Published on :

Przez atmosferę młodej Ziemi, bez tlenu, a co za tym idzie – ozonu, docierało mocne promieniowanie UV. W takich warunkach powstawały pierwsze biocząstki, podstawowe cegiełki budujące życie. One istnieją do dziś tworząc DNA i RNA. Badania wpływu światła na chemię, która mogła wytworzyć biocząsteczki, prowadzi dr Rafał Szabla z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, wyróżniony w tegorocznej edycji stypendiów START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.