Published on :

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., akredytowany organizator badań biegłości (nr akredytacji PT 007) zaprasza do udziału w lipcowych rundach programów PT. Laboratoria mają możliwość zweryfikować swoje kompetencje w zakresie:

  • badania kruszywa – gęstość nasypowa w stanie luźnym oraz zagęszczonym
  • badania kruszywa – wskaźnik przepływu kruszyw
  • badania kruszyw – skład ziarnowy
  • badania gruntu – analiza sitowa
  • pobieranie próbek wody basenowej

Szczegółowe informacje dostępne są na dedykowanej platformie PTCenter:

https://ptcenter.badaniabieglosci.pl