Published on :

13 czerwca w Warszawie miało miejsce spotkanie Sekcji Ochrony Środowiska Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziło przewidziany komplet uczestników. Spotkania sekcji POLLAB-u mają szczególny wymiar ponieważ ich charakter bardziej przypomina forum dyskusyjne niż naukowe sympozjum czy typowe szkolenie. Tym razem motywem przewodnim była „Praktyka laboratoryjna” a w gronie prelegentów znaleźli się:

  • dr hab. Sabina Żebrowska-Łucyk
  • Andrzej Hantz (Główny Urząd Miar)
  • Michał Wyszomierski (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
  • Elżbieta Siwek (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Lublin)
  • Katarzyna Więcek (Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.)
  • Krzysztof Jędrzejczyk (Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.)
  • Edyta Szyszko (MSSpektrum)

Wśród prezentowanych tematów dominującym zagadnieniem były badania biegłości ale znalazł się również czas np. na omówienie metodyk pobierania próbek ścieków, czynników biologicznych na stanowiskach pracy czy redefinicję układu SI. Pojawiły się również stoiska firm – swoją ofertę zaprezentowali: Spectro-lab (http://www.spectro-lab.pl), IKAPOL ( http://www.ikapol.pl ), Kendrolab ( https://www.kendrolab.pl ). Kolejne spotkanie Sekcji Ochrony Środowiska jeszcze w tym roku! Tymczasem zapraszam do zwięzłej fotorelacji.

Krzysztof Wołowiec