Published on :

27 czerwca 2019 roku Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podpisał Zarządzenie nr 22 w sprawie wprowadzenia „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”.

„Wytyczne…” składają się z trzech części:

Dokumenty te zostały opracowane przez konsorcjum naukowe w składzie:

  • Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (lider),
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (partner),
  • Politechnika Warszawska (partner).

Więcej o projekcie: http://www.rid.agh.edu.pl/

Źródło: www.pgi.gov.pl