Published on :

Serwis laboratoryjnie.pl oferuje zamknięte szkolenia z zakresu wybranych metod badawczych. Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej i prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. W ramach szkolenia zapewniamy dostęp do niezbędnego wyposażenia. Aktualna oferta szkoleniowa obejmuje:

  • Pobieranie próbek gleb wg PN-ISO 10381-4:2007 Jakość gleby Pobieranie próbek. Część 4: Zasady dotyczące postępowania podczas badań terenów naturalnych, zbliżonych do naturalnych oraz uprawnych.
  • Pobieranie próbek gleb wg PN-ISO 10381-5:2009 Jakość gleby – Pobieranie próbek Część 5: Zasady postępowania podczas badań terenów miejskich oraz przemysłowych pod kątem zanieczyszczeń gleby.
  • Pobieranie próbek wód podziemnych wg Metodyka pobierania próbek wg PN-ISO 5667-11:2017 – Jakość wody Pobieranie próbek Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych.
  • Badania AT4 w próbkach odpadów.

Aby uzyskać bliższe informacje prosimy o kontakt: [email protected]