Published on :

Poniżej subiektywna lista ciekawych konferencji zaplanowanych na drugą połowę roku.

8 – 13 września

14th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (ICMGP 2019)

Główną tematyką konferencji jest zanieczyszczenie środowiska i zagrożenie zdrowia ludzi rtęcią, jednym z głównych i najbardziej toksycznych zanieczyszczeń emitowanych do środowiska z różnych źródeł przemysłowych, przede wszystkim ze spalania węgla. Narażenie na to zanieczyszczenie mieszkańców Polski jest szczególnie ważne ze względu na politykę energetyczną opartą na spalaniu węgla. Na konferencji dyskutowane będą nie tylko źródła i skala zagrożenia zdrowia ludzi rtęcią, ale również innowacyjne technologie do redukcji tego zanieczyszczenia oraz aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne związane z redukcją emisji rtęci.

 

Organizator: Targi w Krakowie Ltd.

Miejsce: Centrum Kongresowe ICE, Kraków

Więcej informacji: https://mercury2019krakow.com/gb/

 

9 – 11 września

XXV Sympozjum Klubu POLLAB – „Implementacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 procesem doskonalenia działalności laboratorium”

 

Druga tura popularnego w środowisku laboratoryjnym sympozjum. Tym razem tematyka dotyczy nowej normy ISO 17025.

Organizator: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Miejsce: Wisła

Więcej informacji: www.pollab.pl

 

11 – 13 września

IV Ogólnopolski Panel Ekspercki ds. Gospodarki Odpadami

 

Po raz czwarty w Kielcach będzie można podyskutować w gronie specjalistów o odpadach, ich przetwarzaniu, gospodarowaniu i badaniu.

Organizator: Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

Miejsce: Kielce

Więcej informacji: www.opego.pl

 

24 – 26 września

XIV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja – „Current environmental issues 2019”

 

Głównym celem konferencji jest przedstawienie współczesnych problemów związanych z szeroko pojętą ochroną zasobów przyrodniczych oraz bogactw naturalnych, ich eksploatacji w kontekście ochrony oraz zrównoważonego rozwoju.

Obrady będą odbywać się w następujących sekcjach:

 • Zrównoważone użytkowanie i ochrona flory,
 • Zrównoważone użytkowanie i ochrona fauny,
 • Biochemia ekologiczna, fizjologia i medycyna,
 • Technologie żywnościowe dla zrównoważonego rozwoju,
 • Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza i zarządzanie działaniami na rzecz środowiska,
 • Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych i oczyszczanie ścieków,
 • Racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi i rekultywacja terenów zagrożonych,
 • Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Organizator: Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

Miejsce: Białystok

Więcej informacji: http://cei2019.pl/

 

16 – 18 października

XV Seminarium analityczne metod spektroskopowych

 

Coroczne seminarium organizowane przez MSSpektrum ma już długą historię.

Organizator: MSSpektrum

Miejsce: Zakopane

Więcej informacji: https://www.msspektrum.pl/

 

20 – 22 listopada

IX Ogólnopolska konferencja „Jakość w chemii analitycznej”

 

Mory koło Warszawy już po raz dziewiąty zostaną na chwilę centrum dyskusji na temat jakości w badaniach laboratoryjnych. Tematyka konferencji obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Metrologia w pomiarach chemicznych
 • Aspekty prawne związane z systemem metrologicznym
 • Rola badań międzylaboratoryjnych
 • Porównania międzylaboratoryjne w Polsce (organizacja i udział)
 • Rola certyfikowanych materiałów odniesienia w pomiarach analitycznych
 • Rola akredytacji w zapewnieniu jakości wyników

 

Organizator: Wydawnictwo Malamut

Miejsce: Resthotel, Mory k/Warszawy

Więcej informacji: http://www.jakoscwchemii.pl/