Published on :

Polskie Centrum Akredytacji przedstawiło do opiniowania projekt dokumentu DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości.

Główne zmiany w dokumencie są efektem nowelizacji normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 i dotyczą:

  • powiązania dokumentu DAPT-01 z Listą wymagań akredytacyjnych,
  • sposobu określania zakresu akredytacji,
  • uszczegółowienia informacji jakie PCA pozyskuje przed oceną oraz w ramach nadzoru (zmiana formularza FAPT-06, zgłoszenie działalności do obserwacji),
  • rozpatrywania przez PCA ryzyka związanego z rodzajem prowadzonej przez organizatora PT działalności w obszarze oceny zgodności, lokalizacjami działalności i zaangażowanym personelem przy planowaniu ocen w procesach akredytacji i nadzoru,
  • zastosowania różnych technik oceny przy próbkowaniu kompetencji organizatorów PT w procesach akredytacji i nadzoru w powiązaniu z oceną ryzyka związanego z konkretną oceną,
  • uszczegółowienia zasad prowadzenia ocen na miejscu i obserwacji w procesach akredytacji i nadzoru,
  • uwzględnienia możliwości korzystania w realizowanych programach badań biegłości z badań lub wzorcowań wykonywanych przez nieakredytowanego podwykonawcę.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 6.08.2019 r. na adres: [email protected] podając w temacie: DAPT-01, projekt wyd. 6.

dapt-01_6_formularz_uwag

dapt-01_6_p2

Dokument DAPT-01 jest obok normy PE-EN ISO/IEC 17043 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące wymagania biegłości podstawowym dokumentem dla akredytowanych w Polsce organizatorów badań biegłości.