Published on :

Programy badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych to jeden z najistotniejszych elementów kontroli jakości w laboratorium. Decydując się na udział w konkretnym programie warto korzystać w pierwszej kolejności z usług akredytowanych organizatorów. Jednym z nich jest Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. (nr akredytacji PT 007). Zachęcamy do sprawdzenia dostępnej oferty:

https://ptcenter.badaniabieglosci.pl

Harmonogram sierpień – wrzesień wygląda następująco: