Published on :

Z informacji zawartych na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej wynika, że magnetyczne nanorurki węglowe mogą usuwać mikroplastik z wody. Mikroplastik to tworzywa sztuczne posiadające średnicę nie większą niż 5 mm. Jest on szczególnie niebezpieczny dla zwierząt żyjących w morzach i oceanach, a następnie stanowi zagrożenie dla ludzi. Tworzywa sztuczne dostające się do organizmu powodują m.in. zaburzenia gospodarki hormonalnej.

Nowa metoda rozkładu mikroplastiku została opracowana na Uniwersytecie w Australii. Skręcone w spiralę nanorurki węglowe zawierają domieszką azotu, która powoduje rozkład mikroplastiku i domieszkę manganu, która nadaje nanorurkom właściwości magnetyczne i pozwala na ich regenerację. Dzięki zmieszaniu nanorurek z peroksymonosiarczanem nastąpiło wytworzenie reaktywnych form tlenu, co również pozwoliło na efektywne usunięcie mikroplastiku. Produktami rozkładu mikroplastiku są m.in. aldehydy i kwasy karboksylowe, które nie przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska.

Być może w przyszłości zapobiegnie to nowym zanieczyszczeniom wód mikroplastikiem oraz usunie obecne.

Natalia Szymańska-Lekczyńska

Źródło: Polska Agencja Prasowa