Published on :

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskutek samobójstw umiera rocznie 800 tys. osób. Jest to więcej niż w wyniku wojen czy malarii. Okazuje się, że prób samobójczych jest o wiele więcej, chociaż dane pokazują, że ich liczba spada. Samobójstwo to wielka tragedia dla rodziny wywiera na nich długotrwały wpływ. WHO apeluje do władz wszystkich krajów do włączenia strategii zapobiegania samobójstwom.

Samobójstwa w 79% przypadków odnotowano w krajach o niskich i średnim dochodzie. W krajach zamożnych częściej życie odbierają sobie mężczyźni niż kobiety. Wśród osób w wieku 15-29 lat samobójstwo jest drugą najczęstszą przyczyną zgonu. Osoby skłaniają się do odebrania sobie życia przez depresję, alkoholizm, ale także popełniają je impulsywnie. Wskaźniki samobójstw są wysokie wśród grup o odmiennej orientacji seksualnej, uchodźcy, imigranci.

WHO prosi o wprowadzenia działań zapobiegawczych, którymi są programy realizowane przez resorty zdrowia i edukacji. 10 września obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

 

Źródło: dzienniknaukowy.pl

Zdjęcie: poradnikzdrowie.pl