Published on :

Antynoble za najbardziej absurdalne badania rozdawane są na Uniwersytecie Harvarda. Nagrody przyznawane są w 10 kategoriach.

W dziedzinie chemii nagrodzeni zostali japońscy badacze za obliczenie ile śliny produkuje pięciolatek podczas jednego dnia. Nagrodę z dziedziny inżynierii otrzymał Irańczyk, który opracował maszynę do zmiany pieluch. Antynobel z fizyki trafił do naukowców za badanie jak i dlaczego wombaty robią kupę w kształcie sześcianu. W dziedzinie anatomii nagrodzono francuskich badaczy za pomiar asymetrii temperatury moszny u nagich i ubranych listonoszy. Nagrodę z medycyny otrzymały badania sprawdzające, czy pizza robiona i spożywana we Włoszech może chronić przed chorobami, które są wynikiem złej diety. Autorzy badań nad wykorzystywaniem techniki szkolenia zwierząt do szkolenia chirurgów w zakresie wykonywania operacji ortopedycznych otrzymali nagrodę z dziedziny edukacji medycznej. Kolejni zostali uhonorowani badacze z dziedziny biologii, którzy odkryli, że martwe namagnesowane karaluchy zachowują się inaczej niż żywe namagnesowane karaluchy. Nagrodę z ekonomii otrzymali naukowcy, którzy sprawdzali,  które banknoty na świecie przenoszą najwięcej zarazków. Z psychologii nagrodzono odkrycie, że trzymanie pióra w ustach powoduje uśmiech, co sprawia że trzymający przedmiot jest szczęśliwszy. Pokojowy Antynobel przyznano badaniom opisującym, które części ciała są najbardziej przyjemne do drapania.

 

Źródło: dzienniknaukowy.pl

Zdjęcie: gosc.pl